Nie ma wyboru. Rozum musi wreszcie się obudzić i powrócić do narodu.
Gdy watykańscy siepacze na prośbę Mieszka wkroczyli na nasze ziemie, kapłani pradawnej religii słowiańskiej, stali się głównymi przeciwnikami baśni znad Jordanu. Oprawcy za nic mieli ukształtowaną przez wieki kulturę naszych przodków. Powstała w 966 roku kolonia watykańska, na mocy dokumentu Dagome iudex, zamordowała naszą historię, wiarę, wiedzę o ówczesnym społeczeństwie. Zatarła materialne ślady budując na miejscu świątyń, swoje pomniki tyranii. Wolnym ludziom narzucono wiarę w człowieka, którego historia powstawała po jego śmierci. Trzeba dodać, że żaden(!) ze znanych historyków z czasów tzw działalności Jezusa, nie wspomina o jego istnieniu. Naród żydowski, z którego wywodzi się Jezus, odrzuca tę historię, ukształtowaną w formę nowotestamentowego kanonu, zmienianego wielokrotnie, w zależności od potrzeb rządzących. Monoteistyczny mit, wzorowany na esseńskiej przepowiedni o Mistrzu Sprawiedliwości, stał się prawdą objawioną. Potężna machina kłamstwa, pod dowództwem papieży, drąży nadal świadomość i kieszenie milionów wyznawców. Nawracanie ogniem i mieczem, stosami i masowymi rzeziami podbijanych narodów, to podstawowe narzędzia religii miłości, bo tak bóg ukochał świat, że kazał zabić syna. Ten kult śmierci, zjadania ciała nieboszczyka i picie jego krwi, jest chyba najstraszniejszym horrorem ludzkości. Nie tylko nasze słowiańskie ziemie, ale praktycznie na całej kuli ziemskiej, oddaje się cześć ukrzyżowanym zwłokom. W Polsce ma to szczególny wymiar, ponieważ praktycznie każde święto, ustanawia się z okazji klęski, śmierci, męczeństwa, przegranej... Święta radosne, nawiązujące swoją symboliką do świąt słowiańskich, są ogromną rzadkością, np dożynki czy odradzająca się kupalnocka. Mamy XXI wiek... Człowiek rozumny, homo sapiens, zrobił ogromny postęp w każdej dziedzinie, praktycznie na całym świecie... Baśnie o piekle odeszły w niepamięć. W Polsce przeciwnie. W białych rękawiczkach, bezwstydnie i w imię regresu umysłowego, tworzy się narodowe piekło. To ostatnia chwila, żeby nie dać się zepchnąć w średniowieczną rzeczywistość. Od nas zależy, czy sługom watykańskim powiemy ostateczne DOŚĆ!

Popularne posty