Dla wszystkich miłośników Słowiańszczyzny, pan Zygmunt Gloger.
https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Słowianie_starożytni,_ich_charakter,_pojęcia_i_zwyczaje


Popularne posty